Glowny banner witryny

Nic się nie stało
Nic się nie skończyło
Bo cóż by miało
Skoro nic nie było
Czemu więc smutniej
Kręci się ziemia
Przecież się kończy
Coś, czego nie ma

Ref.
Zdawało się, myślało się
Już śniło się, marzyło się
I całe lata się czekało
...Nic się nie stało

A tak by mogło
Choćby przez chwilę
A tak by mogło
Pięknie rozkwitnąć
I w sercu zostać
echem gorącym
Zacząć naprawdę