Glowny banner witryny

W zaklętym kręgu zwykłych spraw
Z zegarkiem w ręku ścigam czas
I nie ma końca, nie ma końca
Po drodze gubię marzeń sens
I tylko czasem dziwię się
Że nie ma słońca, nie ma słońca

Na samotną noc - sen
Na deszczowy dzień- sen
Na kłopotów sto
Na przeczucia złe... sen

Na poranne mgły
Na niechciane łzy
Na uparty wstyd
Na największy  lęk... sen

Na jesieni znak
Na widoków brak
Na piękniejszy świat
Na nadziei cień...sen

Na wiosenny wiatr
Na nieznany świat
Na młodości blask
Na dojrzały wiek... sen